Kalender 2019

                                                                                                        
                      Januar
   
   
  Februar
   
02.02.2019 DJ Benz @ Suugerball, Triengen
   
16.02.2019 DJ Benz @ B-T-S Ball, Schwarzenbach
   
  März
   
   
  April
   
   
  Mai
   
   
  Juni
   
01.06.2019 DJ Benz @ Hochzeit, Ort noch offen
   
22.06.2019 DJ Dubi @ Hochzeit, Ortn noch offen
   
  Juli
   
   
  August
   
17.08.2019 DJ Benz @ Hochzeit, Schlattgut, Herrliberg
   
  September
   
   
  Oktober
   
   
  November
   
   
  Dezember